نکات حرفه ای برای آموزش سگ برای موفق شدن برای شما و سگ خود را

[ad_1]

همیشه تعجب که چه سگ خود را نیاز دارد از شما ؟ فکر می کنم یک مربی را حل کند همه سگ خود را در مسائل رفتاری? به درک دوستان خزدار خود را, شما نیاز به می دانم که بسیاری از سگ رفتار ممکن است بوجود می آیند از زبان بدن این سگ خود را به بهبود است اما شما آگاه باشید که شما در حال طرح ریزی. خوانده شده در برای پیدا کردن آنچه کار شما این است که زمانی که به سگ خود را یک کار بیش از حد!

تمام دندان نیش بزرگ و کوچک بهره مندی از آموزش اطاعت کلاس. بهتر است برای شروع آموزش پایه اطاعت و به زودی شما می توانید با یک سگ یا توله سگ.

فکر می کنم از کلاس اطاعت به عنوان رفتار مودبانه و اجتماعی برای سگ خود را. آموزش سگ خود را به طور موثر به “نشستن” و “ماندن” و “رفتن” زمانی که شما به آنها نیاز به دادن دوستان خشم خود را مجموعه ای از آداب و مهارت های مقابله ای. داشتن چنین رابطه دوستانه قوی با سگ خود را کمک می کند تا او و یا او را ایمن ماندن به عنوان آنها را به گوش دادن به شما هنگامی که آنها را بیشتر نیاز به متمرکز می شود.

سگ نمی یاد همه چیز را در نیم ساعت – شما نیاز به تمرین روزانه در خارج از زمان کلاس. به طور موثر معاشرت سگ خود را و آموزش اطاعت با ساخت زمان برای تمرین هر روز در محیط های مختلف.

سگ پاسخ بهتر به مربیان زیرا آنها پروژه اعتماد و کسی جدید. این سگ در حال حاضر می داند که محدودیت های خود را. بنابراین با شروع بیش از زمان بیشتری طول می کشد. هر دو شما باید برای خنثیسازی منفی رفتارهای شما ایجاد کرده اند با هم برای بهبود ارتباط خود را با هر یک از دیگر.

سگ های زنده برای لحظه ای آنها نمی ساکن در هر منفی تجربه گذشته. باز کردن ذهن خود را زندگی می کنند و برای لحظه ای خود را برای کمک به سگ غلبه بر ترس و اضطراب. درست است که یک سگ ممکن است منفی مهارت های مقابله ای از تجارب قبلی به عنوان ما می بینیم در برخی از سگ فرزندخواندگی یا پناه سگ فرزندخواندگی. اما می توان آن را اصلاح کرد. تصحیح منفی ترس بر رفتار زمان طول می کشد و ابراز وجود و آگاهی به مطمئن شوید که شما به طور غیر مستقیم تقویت ترس است.

متفاوت مربیان با استفاده از تکنیک های مختلف برای پیدا کردن آنچه که شما راحت با. یک مربی خوب ایجاد یک رابطه حمایتی با شما و سگ خود را. آنها باید انعطاف پذیر و انطباق و شما را با مهارت های شما نیاز به آموزش سگ خود را به خوبی.

سگ trainable در هر سنی است. حیوانات پیر را به زمان بیشتری برای یادگیری و دهانه توجه کوتاه تر اما تنها محدود جسمی به علت درد یا بیماری های مزمن.

تمرین اطاعت خود را از آموزش در محیط های مختلف کمک می کند تا معاشرت سگ خود را و خود را کاهش می دهد سگ اضطراب و شانس گرفتن پریشان زمانی که شما نیاز به او را/او را بیشتر متمرکز شده است.

اگر دوستان خشم خود را به نظر می رسد در شما گاهی اوقات در حالی که راه رفتن آن را نشانه ای از توجه شما اعتماد به نفس هستند و این باعث می شود سگ خود را احساس امن با شما! تبریک می گویم شما در راه خود را به موفقیت!

بله آموزش سگ خود را به درستی طول می کشد بسیاری از کار سخت و زمان از تمام خانواده. آموزش سگ موفق سرمایه گذاری شده است. یک سگ با رفتار ایجاد یک مثبت عمومی شهرت و ابدی به ارمغان می آورد لذت به خانواده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.