شروع روز خود را با یک نکته مثبت با استفاده از اظهارات مثبت

[ad_1]

تاکید یک بیانیه ساده از چیزی است که شما می خواهید را به زندگی خود را. هر آنچه که شما در تمرکز در جهان را به خود; منفی یا مثبت در شما ایجاد و آن را به جهان خود را.

فقط فکر می کنم برای یک لحظه. هر آنچه که شما در تمرکز.

که واقعا قرار می دهد و هر یک از ما در صندلی راننده از ما زندگی خود را. دیگر نمی تواند ما زمان ما صرف سرزنش افراد خارج از خودمان را برای چیزهایی که برای ما اتفاق می افتد.

هنگامی که شما تشخیص وجود دارد هیچ کس در خارج از خود است که قدرت شما را تحت تاثیر قرار زندگی خود و دیدگاه های خود را در حال تبدیل شده است. شما در حال قدرت! که چنین توانمند سازی کرد. چه خواهد شد شما را با قدرت ؟ چه نوع از جهان شما را ساخت ؟ چگونه شما خودتان را?

آن را نمی کند فقط حس را به تمرکز بر روی زیبایی و شادی و خوشبختی همه ما می خواهید ؟ من معتقدم که ما می تواند تمام قطار (و یا آموزش مجدد) ذهن ما را به تمرکز بر روی چیزهای مثبت در زندگی است. یک بار ما را که زندگی ما و جهان ما را واقعا تبدیل شود.

شما از کجا آغاز شد ؟ آن آسان شروع روز خود را با یک نکته مثبت با استفاده از اظهارات مثبت. هر روز صبح پیدا کردن یک چیز فقط یک چیز شما واقعا ممنون. تمرکز روی آن یک چیز و اجازه فکر قدردانی خود را برای پر کردن بدن و ذهن خود را. شما خواهد شد شگفت زده چگونه بسیاری از چیزهای دیگر که شما شروع به پیدا کردن که در حال حاضر در زندگی خود را که شما سپاسگزار است.

با تمرکز بر روی چیزی سپاسگزار برای شما آگاهانه ایجاد و بهره برداری به قانون جاذبه است. قانون جاذبه می گوید که هر آنچه که ما تمرکز بر ما ذهن ما را بیشتر از این به زندگی ما. تمرکز بر روی آنچه که شما عشق را در زندگی چیزهای خوب و چیزهای خوب بیشتری را به شما می آیند.

در اینجا برخی از تصدیق به شما برای شروع:

“من هدایت الهی در همه است که من می گویم و آنچه را که من انجام دهد.”

“من اجازه دهید خلاقیت من جریان آزادانه از طریق من و به جهان است.”

“من در حال حاضر نقشه کشی با محبت و روابط حمایتی به زندگی من است.”

تصدیق برای سلامتی, ثروت, شادکامی و شاد زندگی همه در دسترس شما است.

آنها را امتحان کنید برای خودتان. توجه کنید اگر شما احساس متفاوت در یک وضعیت نگاه در راه های مختلف و یا دیدن افراد در زندگی خود شما درمان متفاوت است.

به یاد داشته باشید شما در حال خالق قدرتمند. ایجاد چیزی شگفت انگیز!

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.